Kunstfort Vijfhuizen

Sinds begin 2017 is Zippora Elders artistiek directeur van het Kunstfort in Vijfhuizen. Met haar komst is het artistieke programma aangescherpt. Gebaseerd op haar eigen onderzoek en geïnspireerd op de locatie, heeft Zippora een bijzonder programma ontwikkeld dat industrieel erfgoed verbindt met het thema science fiction. Eind 2017 heeft Zippora mij gevraagd voor zakelijke ondersteuning bij de fondsenwerving voor het programma van 2018 en realisatie van het herfstprogramma van 2017. Hoewel dit een interim functie betrof, spring ik nog steeds af en toe bij.