Online Flaneur

Online Flaneur is het eerste digitale programma van Kunsthalle Amsterdam. Het project Online Flaneur presenteert kunstwerken die zich vooral op het internet bevinden en daar hun eigen canvas kiezen, zoals bijvoorbeeld social media. Met dit programma willen we kunstenaars de mogelijkheid bieden juist werk te ontwikkelen vanuit deze specialisatie en fascinatie.
De Flaneur was een figuur, dat in zwang kwam via de Franse literatuur van de 19e eeuw en in essentie een verwees naar een personage dat nieuwsgierig was naar de destijds snel veranderende stedelijke omgeving en deze aan de hand van wandelingen persoonlijk ontdekte. Op diezelfde manier eigent de Online Flaneur zich juist de digitale ruimte toe. Ongehinderd door conventies kijkt hij rond en beschouwt het internet als de vrije ruimte die het ooit bedoeld was te zijn. Waarbij hij de mechanismes van het internet bevraagt en onderzoekt hoe hij deze kan ge- of misbruiken voor zijn of haar werk. Met het project Online Flaneur willen we laten zien welke meerwaarde een onbevangen en wellicht zelfs dwalende manier van onderzoek oplevert.