SHOP Den Haag

Shop is het expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan sekswerkers en slachtoffers mensenhandel. In 2015 werd ik door hen benaderd om de interne verbouwing van hun kantoorpand en opvanglocatie te begeleiden. Omdat we twijfelden over de bouwkundige staat van beide panden heb ik in overleg met de opdrachtgever een constructieve opname laten uitvoeren. Dit liep simultaan met mijn eigen inventarisatie van de bouwkundige staat, maar ook van de wensen en eisen van personeel en clienten.
Uit de bouwkundige en de constructieve opname bleek wat we eigenlijk hadden verwacht. Gezien de staat van de panden zou investeren in een nieuw interieur onverstandig zijn. Voor het kantoor hebben we de opdracht stilgelegd en de eigenaar aangeschreven, daar het de hoofddraagconstructie betreft loopt dit proces nog steeds.  Voor de opvanglocatie hebben we een PvE opgesteld op basis waarvan ik een locatie onderzoek heb uitgevoerd, met als resultaat een nieuwe locatie waar niet alleen ruimte is voor crisis opvang, maar ook voor een aantal woongroepen en een aantal kantoorfuncties. Momenteel werven we fondsen om de verbouwing te realiseren.