Totem Today, Jennifer Tee

De marmeren zuilen van Totem Today zijn symbolische representaties van mythen en rituelen, verwant aan shamanistische religies en heilige objecten met magische krachten en religieuze connotaties. De totems zijn voorzien van poëtische, aan plaats en tijd refererende begrippen zoals ‘Local Myths’ en ‘Open Horizon’. Samen vormen ze wat Tee een ‘rite de passage’ noemt. De colonnade verbeeldt niet zozeer de behoeft aan een ritueel, maar conceptualiseert op subtiele wijze de nieuwe mijlpalen in het bestaan van de hedendaagse mens, Zij verwijst naar de grote transformaties die de mensheid heeft ondergaan in naam van vooruitgang en het ontstaan van nieuwe paradigma’s die een nieuwe era markeert vanuit een technologisch en spiritueel perspectief.