Josien Pieterse en Cas Bool van Woest

Veel meer dan ikzelf zijn Cas en Josien geëngageerd. Wat ik heel erg bewonder, want mijn eigen betrokkenheid is heel pragmatisch van aard en overstijgt meestal niet mijn directe leefomgeving of mijn lopende projecten. Hun bedrijf, WOEST producties, is dan ook de drijvende kracht achter heel uiteenlopende initiatieven, zo zijn ze vanaf de oprichting betrokken bij NETWERK DEMOCRATIE, een organisatie die de mogelijkheden in ziet van nieuwe digitale ontwikkelingen en zichzelf ten doel stelt overheid bekend te maken met de nieuwste vormen van democratische uitwisseling. Maar ook is Woest al sinds de start in 2006 betrokken bij het ontwikkelen van een oral history afdeling en het afnemen van oral history interviews in opdracht van ALETTA, Instituut voor vrouwengeschiedenis. Maar wat mij het meest intrigeert, is de debatreeks FRAMER FRAMED, al sinds 2009 wil Woest door middel van deze debatreeks de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van interculturele processen in hedendaagse kunst bevorderen.