Eva de Klerk

Met Eva deel ik een voorkeur voor projecten en ontwikkelingen op plekken met een economisch twijfelachtige, onbestemde toekomst; plekken met een industrieel verleden; maar ook voor een verwaarloosde woonwijk. Plekken waar ontwikkeling onmogelijk lijkt en waar creativiteit, passie en samenwerking nog niet omkaderd zijn. Eva de Klerk is project booster. Dat betekent aanjager, netwerkversterker, fondsenwerver en sparringpartner. Maar wanneer een wijk, stad of regio dat nodig heeft, is ze vooral de initiatiefnemer van innovatieve, creatieve en stedelijke projecten. Zij is niet alleen de drijvende kracht achter de Kunststad, de grootste creatieve werkplaats in Europa in de scheepsbouwloods op de NDSM-werf in Amsterdam Noord,  ze is vooral een bijzonder mens om mee samen te werken.